Bugun...GÜNÜMÜZÜN EN BÜYÜK SUÇ ORTAMI: SANAL ALEM!

Tarih: 28-12-2017 07:34:43 + -


Bitlis İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bitlis'te 27 okulda öğrenim gören 6900 öğrenciye seminer verdi.


GÜNÜMÜZÜN EN BÜYÜK SUÇ ORTAMI: SANAL ALEM!

 


Bitlis İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bitlis'te 27 okulda öğrenim gören 6900 öğrenciye seminer verdi.
Bitlis İl Emniyet Müdürlüğünün resmi sitesinden yayınladığı konuyla ilgili basın bülteni şu şekilde:

"Bitlis İl Emniyet Müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce geleceğin Türkiye’sini şekillendirecek olan gençlerimizin dijital dünyada ve sanal ortamda her türlü suç ve suçlardan korunması amacıyla;
İlimiz Tatvan ilçesinde 10/10/2017 ile 28/11/2017 tarihleri arasında 27 okulda Güvenli İnternet Kullanımı – Sosyal Medyada Karşılaşılan Tehditler – Siber Suçların Hukuki Boyutları konuları ile ilgili 6900 öğrenciye seminer verilmiştir.
            Gençlerimizin suç ve suçlulara karşı korunması amacıyla çalışmalarımız kararlılıkla devam etmekte ve edecektir.
            Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bilişim Suçların türleri TCK da suç teşkil edecek tüm suçları kapsayabilir veya bu suçlara zemin hazırlamaktadır. Bilişim Suçların işleme şekilleri normal kanundaki karşılığındaki hükümler ile hemen hemen benzerlik gösterir.Bilişim Suçları  en çok görünenleri Hakaret, küfür, kredi kartı yolsuzlukları, sahte belge basımı, bilgilerin çalınması ve buna bağlı olarak devam edebilecek suçları kapsamakla, birlikte bunlarla sınırlı olmayıp, günden güne değişiklikler göstermektedir. Dilerseniz Bilişim Suçlarını tek tek inceleyelim.

1. İstenmeyen İletilerin Gönderilmesi
Toplu mesaj veya istenmemiş yığın miktarda iletinin ticari amaçlarla gönderilmesi bazı devletlerin yasal dizgelerinde yasa dışı bir eylem olarak değerlendirilir. Bu iletiler bir E-mail olarak geliyorsa bunlara genelde spam denir.İnternet Servis sağlayıcıları dünya genelinde spamlara karşı mücadele edip ağ trafiklerini azaltmaya çalışmaktadır.Yığın iletilerine karşı yasal düzenlemeler yeni olmakla birlikte istenmemiş elektronik iletişimin varlığını sınırlayıcı olmaktadır.

Toplu sms suçlarıda hem yazılı hemde sesli olarak Türkiye’de çoğalmaktadır. Son yaptırımlarda sms atan kişilere yüklü cezalar gelmesine rağmen, halen mücadele tam anlamıyla yapılamamaktadır.

2. Dolandırıcılık
Bilişim suçları dolandırıcılığı, Türk Ceza Kanunu Madde 157′ de, Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlanması olarak tanımlanmıştır. TCK Madde 158 (f bendi)’ nde, bilişim sistemlerinin sağladığı kolaylıkla işlenmesi halinde Nitelikli Dolandırıcılık kapsamında bulunduğu değerlendirilmiş ve ceza yaptırımının iki yıldan yedi yıla kadar hapis olduğu belirtilmiştir. Bu bağlamda, dolandırıcılık şöylece bir faydanın elde edilmesi ile sonuçlanacaktır:

Bilgisayar girdisinin yetkilendirilmemiş bir yol ile değiştirilmesi. Bu edim bir miktar teknik bilgiye sahip olunmasını gerekli kılar ve işleyenlerin girişten önceki bilgiyi değiştirmeleri veya yanlış bilgi girmeleri veya yetkilendirilmemiş oldukları talimatlar girmeleri veya yetkilendirilmedikleri işlemler yapmaları nedeniyle sıradan bir hırsızlık biçimi değildir.
Çıktının genellikle gizlenmiş yetkisiz işlemler ile değiştirilmesi, yok edilmesi, yavaşlatılması veya çalınması.
Depolanmış bilginin değiştirilmesi veya silinmesi.
Mevcut sistem araçlarının veya yazılım paketlerinin değiştirilmesi veya kötüye kullanılması veya dolandırıcılık amaçlı şifrelerin yazılması veya değiştirilmesi.
Banka dolandırıcılığı, kimlik hırsızlığı, gasp etme, özelleştirilmiş bilginin çalınması edimlerinde olduğu gibi diğer dolandırıcılık biçimleri bilişim sistemlerinin kullanılması ile sağlanabilir.Doğrudan kullanıcıları hedef alan birçok çeşit internet dolandırıcılığı saldırıları bulunmaktadır.Örnek olarak pishing hack tir.

son zamanlarda ise Akıllı telefonlarda oyun abonelikleri ile mesaja karşılık verilmesi ile abonelik ücretleri GSM faturalarına gelmektedir.Bu gibi durumlarda öncelikle GSM mobil ödeme özelliğini kapatmak gerekmektedir.

3. Müstehcen veya Saldırgan İçerik
İnternet sayfaları ve diğer elektronik iletişim araçları nahoş, müstehcen veya birçok neden ve çeşitlilikte saldırgan içerikler bulundurabilir. Bazı durumlarda bu iletişimler yasa dışı olabilir. İfade özgürlüğünün aşıldığı durumları belirten ve ırkçılığı, küfür ve hakareti, politik olarak zarar verici, karalayıcı veya iftira edici, kışkırtıcı veya nefret suçlarını alevlendirici içerikleri yasaklayan birçok yargılama mevzuatı bulunmaktadır.

Bu tür yasa dışı iletişim içerikleri devletler ve uluslara göre farklılıklar gösterebilmektedir. İnternet pornografisinde en keskin cezai müeyyideler reşit olmayanların cinsel istismarının önlenmesine yöneliktir.

3. Rahatsızlık Verme | Taciz
İçerik çok farklı biçimlerde ortaya çıkabilir olsa da, rahatsızlık verme veya taciz etme, doğrudan müstehcen ve küçültücü yorumlar bir cinsiyet, ırk, din, cinsel durum gibi belirli özellikleri ile kişileri doğrudan hedef almasıdır. Bu çoğunlukla görüşme odalarında bir haber grubuna nefret içeren bir e-posta gönderilmesi yoluyla ortaya çıkabilir. Aşağılayıcı herhangi bir yorum rahatsızlık verme olarak değerlendirilebilir. TCK 123. Madde’de Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma, Madde 105 ise Cinsel Taciz suçlarını düzenlemektedir.

Bilgisayar aracılığı ile rahatsız edilmesini bir suç saldırısı olarak değerlendiren ilk tüzüğü kabul eden ABD’deki eyaletleridir. Michigan, Arizona ve Virginia eyaletleri  elektronik yollarla rahatsız etmeyi yasaklayan yasal düzenlemeleri  getirmiş ve dünyaya örnek olmuştur.

4. Korkutma ve Hakaret
Anayasada ifade özgürlüğü 25. maddede korunmaktadır. Her türlü ifade özgürlüğünü kapsamaz. Gerçekte, konuşulan veya yazılan gerçek tehdit söylem/yazım zarar verme veya korkutma kastı olması nedeniyle suç olarak tanımlanmıştır ve bu tehdit bir bilgisayar ağında yazılı/sözel olarak kullanılabilir.

ABD Yargıtayı Gerçek tehdit terimini; ifade sahibinin özellikle bir kişi veya kişilere yönelik yasanın suç saymış olduğu şiddet suçunu işlemeye niyetini gösteren bir anlamda kullanmasının da suç kapsamına gireceğini eklemiştir.

TCK 106. Madde tehdit suçu ve cezası belirtilmiştir.

TCK 125. Madde Hakaret suçu ve cezası belirtilmiştir.

Bu tür suçların yayın yoluyla işlenmesi ceza yaptırımını arttırıcı etken olarak değerlendirilmektedir.

5. Uyuşturucu Kaçakçılığı ve Yasa Dışı Ürün Satışları
Uyuşturucu madde tacirleri günümüzde giderek daha fazla oranda yasa dışı uyuşturucunun nakledilmesi ile satışında e-posta ve diğer internet teknolojilerinden şifreli yollarla yararlanmaktadırlar. Bazı uyuşturucu kaçakçıları yasa dışı hapları ve paketleri izlemek için kurye ağ sitelerini kullanabilir, kısıtlı erişim sohbet odalarında amfetamin reçetelerini trampa edebilir, internet kafelerde fiyat ayarlaması ve pazarlıklar yapabilirler.

İnternet teknolojileri kullanan uyuşturucu madde tacirleri burada yüz yüze iletişim eksikliğinin verdiği rahatlıktan da faydalanır. Sanal alışverişlerde gözetim ve denetim daha az olduğundan dolayı bu durum bireylerin daha rahat bir şekilde uyuşturucu madde satın alabilmesine izin verir. Ayrıca internet teknolojilerinden faydalanılarak yapılacak olan uyuşturucu satışlarında, pazarlamadaki maliyetler ciddi oranda azalarak kaçakçılar bu maliyetleri filtreleme ve şifreleme işlemlerine harcarlar.

6. Siber Terörizm
Devlet kaynakları ve Bilgi Teknolojileri güvenliği uzmanları 2001′ den bu yana İnternet sorunları ve Sunucu taramalarında belirgin bir artış oluştuğunu belgelediler. Ancak bu ihlallerin büyük çoğunluğu önemli sistemlerin mevcut güvenlik boşluklarını haritalandırılmak isteyen siber terörizmin organize biçimde saldırılarının, yabancı istihbarat kurumlarının veya diğer grupların eylemlerinin bir parçasıydı.

Siber Terörizm artık Sosyal Medya ağları üzerinden, ülke rejimlerini değiştirmeye kadar giden bir hal almaya başlamıştır. 2012-2013 yıllarında Arap Baharı adı altında yaşanan olaylar bu olaylara verilebilecek en güzel örneklerdendir.

7. Siber Savaş
ABD Savunma Bakanlığı (United States Department of Defense-DoD) siber jeo-stratejik öneme sahip birçok yeni olayın ulusal düzeyde endişe oluşturduğunu açıklamaktadır. Bunlar arasında Rus hackerlar tarafından yapıldığı iddia edilen 2007 yılında Estonya’nın altyapısına yapılan saldırının da dahil olduğu belirtiliyor.

2008 yılının Ağustos ayında yine Rusya tarafından yapıldığı iddia edilen, Gürcistan’a karşı koordineli kampanya kapsamında siber saldırılar düzenlendi. Uzmanlar bu tür saldırıların ulus devletler arasında korku oluşturduğu, gelecekte savaş normlarının siber operasyonlara göre düzenleneceği veya savaşların siber savaşlara uyarlanarak askeri komutanlar tarafından yürütülebileceğini belirtmektedirler.

Son zamanlarda 2013 yılından sonra yoğunlaşan Red Hack grubu Rus Hackerlarının Türkiye Devlet Sitelerine saldırması, Anonymous Hacker grublarının Türkiye Devlet sitelerine saldırışına tanık olmuşsunuzdur.

2016 yılında Donald Trump’ın seçim zaferinde Rus Hackerlerin sahte gündemlerle ülkedeki kişilerin aklını çelmeye çalıştırdıkları haberi çıkmıştı.
Bilişim Suçları ile Mücadele Nasıl yapılır?
Bilişim Suçlarına karşı mücadele etmenin yolları söyledir;

Şirketinize veya şahsınıza ait önemli bilgilerinizin yer aldığı bilgisayarınız ile özel güvenlik önlemleri almadan internete bağlanmayınız. Bilgisayarların devamlı işletim sistemlerinin güncel tutulması, kırık programlar kullanmamak,lisanslı bir virüs programı
İnternet ortamında %100 güvenliğin hiçbir zaman sağlanamayacağını unutmayın! Özellikle Chat ortamında bilgisayarınıza saldırılabileceğini unutmayın. Örnek internet mesajlaşma ve yazışma programlardan karşıdaki kişi kim olursa olsun, dosya almayın paylaşmayın.
Chat de tanıştığınız kişilere şahsınız, aileniz, adres, telefon, işiniz v.s. konularda şahsi bilgilerinizi vermemeniz gerektiğini unutmayın.En iyi hack yöntemlerinden biri budur.Sosyal Muhendis olarak çalışan bu kişiler sizden bu bilgileri almaya çalışacaktır.
İnternet ortamında tanıştığınız kişilere kredi kartı bilgilerinizi vermeyin.Hatta internet ortamında sizin tanıyacağınız bir kişininde hacklenmiş olacağını unutmayın.Herşeye önce şüphe ile bakın.
İnternet üzerinden yapılan yazışmalarınızda karşınızdaki kurumlarla özel bir yöntemle yazışmanızda fayda olacaktır. Bu şekilde sizin adınıza birlikte ticaret yaptığınız şirketlere asılsız bilgiler veya sizi kötüleyici bilgiler gönderilse bile karşı taraf bunun sizden gelmediğine emin olacaktır.
Asla güvensiz isimsiz sitelerden ve  SSL sertifikası olmayan sitelerden alışveriş yapmayın.
Kaynak: http://www.bitlis.pol.tr/Haberler/Sayfalar/27-okulda-siber-suclarla-ilgili-bilgilendirme-semineri-yapildi.aspx

Editör: MUSTAFA YÜZEREtiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

DİĞER BİTLİS Haberleri

ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
VİDEO GALERİ
 • BİTLİS BELGESELİ
  BİTLİS BELGESELİ
 • ADİLCEVAZ BELGESELİ
  ADİLCEVAZ BELGESELİ
 • AHLAT BELGESELi
  AHLAT BELGESELi
 1. BİTLİS BELGESELİ
 2. ADİLCEVAZ BELGESELİ
 3. AHLAT BELGESELi
VİDEO GALERİ
YUKARI